Politechnika Poznańska - logo Politechnika Poznańska - logo

Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej

Aktualności

Szkolenie - stypendium dla najlepszych doktorantów

Spotkanie z okazji Open Access
Zapraszamy na spotkanie z okazji Open Access Week pod tytułem: Praktyczne publikowanie w otwartym dostępie W ramach spotkania poruszone zostaną kwestie otwartego dostępu w kontekście praktycznym. Omówione zostanie dokonywanie wyboru odpowiedniego czasopisma; kwestie kosztów wydania artykułu wraz z istniejącymi możliwościami ich obniżenia (m.in. dla czasopism z Royal Society of Chemistry, Springer); otwarte i bezpłatne publikowanie danych badawczych. Przedstawiona zostanie perspektywa otwartej nauki na bazie spotkań organizacji CESAER (The Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research), której członkiem jest Politechnika Poznańska.

Miejsce: budynek Biblioteki Technicznej Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, sala 123 (I piętro).
Termin: 23 października 2017 r. (poniedziałek), godz. 11.15-12.15
Formularz rejestracyjny: https://library.put.poznan.pl/pl/4_01_05?opcja=2

Liczba miejsc jest ograniczona.

Aktulaność 1

Wnętrzne aktulaności 1

Aktulaność 0

Wnętrzne aktulaności 0

Aktulaność -1

Wnętrzne aktulaności -1

Stypendium doktoranckie / dotacja projakościowa

Strona źródłowa

Stypendium dla najlepszych doktorantów / pomoc socjalna

Strona źródłowa

Zarządzenie Nr 16

Regulamin przyznawania pomocy materialnej

Skorowidz załączników
Załącznik 1 Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim
Załącznik 2 Oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadzeń pomocy materialnej
Załącznik 3 Informacja dotycząca dokumentów wymaganych przy ubieganiu się przez doktorantów o stypendium socjalne
Załącznik 4 Zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta
Załącznik 5 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim
Załącznik 6 Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Załącznik 7 Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Załącznik 8 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego
Załącznik 9 Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik 10 Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
Załącznik 11 Oświadczenie o udziale w badaniach prowadzonych w ramach projektów badawczych
Załącznik 12 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Załącznik 13 Oświadczenie o numerze konta dla celów stypendialnych

Dokumenty

Stypendia:
Przykład
Stypendium dla najlepszych dotorantów:
Przykład
Plik

Dokumenty

Stypendia:
Przykład
Stypendium dla najlepszych dotorantów:
Przykład
Plik

Dokumenty

Stypendia:
Przykład
Stypendium dla najlepszych dotorantów:
Przykład
Plik

Przewodnicząca

Iwona Michałowska
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
iwona.r.michalowska@doctorate.put.poznan.pl
+48 606 998 825

Wiceprzewodniczący

Adam Grzelka
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
adam.j.grzelka@doctorate.put.poznan.pl
+48 61 665 3895

Wiceprzewodniczący

Damian Kaczmarek
Wydział Technologii Chemicznej
damian.rom.kaczmarek@doctorate.put.poznan.pl
+48 61 665 3686

Biuro Samorządu Doktorantów

Dom Studencki nr 3
ul. Kórnicka 5
samorzad@doctorate.put.poznan.pl
+48 61 665 2698